гороскоп совместимости по знакам задиака гороскоп телец женщина водолей мужчина совместимость нажмите чтобы перейти гороскоп рака льва на 2017 гороскоп на 2017 год раку женщине
З
в
о
р
о
т
н
ій
з
в'
я
з
о
к

Правові документи

1.     Конституція України

2.     Конвенція про права дитини                                      

     Закони України

1.   Закон України «Про освіту»

2.   Закон України «Про професійно-технічну освіту»

3.   Закон України «Про відпустки»

4.   Закон України «Про охорону праці»

5.   Закон України «Про охорону дитинства»

6.   Кодекс законів «Про працю України»

7.   Закон «Про доступ до публічної інформації»

8.   Закон України «Про дорожній рух»

9.  Про професійний розвиток працівників

10. Про Національну доктрину розвитку освіти

     Положення, накази МОН України, що регламентують роботу закладу

1.  Типове положення про атестацію педагогічних працівників

2.  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

3.  Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

4.  Положення про психологічну службу в системі освіти України

5.  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих  Міністерству освіти і науки України 

6.  Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 

7.  Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

8.  Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів 

9. Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

10. Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

11. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

12.  Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно- технічних навчальних закладів

Постанови КМУ

1.  Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

2. Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

3.  Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

4. Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

5. Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

6. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

 

 

Докладніше