ст.30 ЗУ "Про освіту" » ДПТНЗ "Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг"
Заява на вступ
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.

2. Заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на веб-сторінках власного сайту (або сайту своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;
ліцензії на провадження освітньої діяльності;
сертифікати про акредитацію освітніх програм;
структура та органи управління закладу освіти;
кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
мова освітнього процесу (Українська);
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
результати моніторингу якості освіти;
річний звіт про діяльність закладу освіти;
правила прийому до закладу освіти;
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
перелік додаткових освітніх послуг (заклад надає освітні послуги в межах програми);
перелік інших послуг;
інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
Докладніше