Заява на вступ

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ


7-09-2020, 22:48

ЛИПОВА АННА МИКОЛАЇВНА

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ


Кабінет соціального педагога знаходиться на І поверсі центрального корпусу.

Графік роботи соціального педагога з 08:00 до 16:45 щодня окрім вихідних днів.

Тема над якою я працюю: «Роль успіху у формуванні життєвої компетентності учнівської молоді».


11 червня 1987 р.н. у м.Суми. З 1994 – 2002 навчалася в ЗОШ № 22. Після закінчення школи вступила до Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка, у 2009 р. здобула професію «Соціальний педагог, практичний психолог». З 2013 року працюю у державному професійно-технічному навчальному закладі «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг» на посаді соціального педагога.
У 2016 році отримала спеціальність «управління навчальним закладом» кваліфікація керівник підприємства установи організації (у сфері освіти та виробничого навчання) у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.Соціальний педагог – це педагогічний працівник, мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів центру та попередження впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості учнів.
Психологічна служба в структурі освіти забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладу освіти.
Соціально-педагогічна діяльністьпередбачає соціальне загартовуванняучнів центру, тобто розвиток здібності у них вижити в складних ситуаціях, не зламатися, знайти способи подолання труднощів, залишаючись гідною людиною.


Завдання соціального педагога:
- сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку учнів.Основними видами діяльності педагога соціального є:
-соціально-педагогічна профілактика – система дій, які спрямовані на розвиток умінь і формування навичок орієнтації в складній системі соціальних взаємин, формуванні навичок здорового способу життя з метою попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, запобігання протиправних дій, відмови від культурного проведення дозвілля тощо;
- соціально-педагогічна реабілітація – реконструкція соціально-культурного оточення учнів й активізація соціально-культурних та соціально-педагогічних функцій конкретної особистості;
- педагогічна просвіта – підвищення загальнокультурного рівня учасників освітнього процесу, розвиток соціальної активності учнів, формування соціальної компетентності, научання її методам самозахисту та виживання в сучасних умовах тощо;
- консультування - сприяння орієнтуванні учнів у складній системі соціальних взаємин при вирішенні особистих проблем; допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання та виховання учнів та молоді; допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
- соціально-педагогічна допомога - вирішення соціально зумовлених педагогічних проблем; здійснення посередництва між учнями і викладачами, обслуговуючим персоналом і адміністрацією, іншими організаціями й установами, що причетні до вирішення соціальних проблем учнів та при здійсненні їх соціального захисту.Основні напрями соціального-педагога:
- створення соціальних умов, що компенсують неблагополучний досвід соціалізації і несприятливі умови життя дітей і їх сімей;
- надання комплексної допомоги, спрямованої на створення сприятливих соціально-педагогічних умов у освітніх та інших установах системи соціального виховання та захисту;
- забезпечення діагностики, корекції та консультування з соціально-педагогічної проблематики для дітей і сімей групи ризику;
- соціально-педагогічна профілактика та реабілітація дезадаптованих і дітей і підлітків;
- робота з дітьми-інвалідами;
- робота з обдарованими дітьми;
- організація спортивно-оздоровчої, дозвільної та інших видів діяльності дітей, підлітків, дорослих;
- консультування і спеціалізована допомога у професійному визначенні;
- культурно-просвітницька робота серед населення з пропаганди і роз'яснення здорового способу життя;
- Здійснення системи превентивних заходів, попередження та усунення прямих і непрямих впливів соціуму;
- попередження соціальної та педагогічної захищеності дітей;
- соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та особистісних проблем учнів, робота в групах педагогічної корекції;
- попередження негативного ставлення дорослих до дітей, допомога у вирішенні виниклих конфліктів між викладачами,майстрами та учнями, батьками і дітьми;
- здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку учнів і молоді;
- сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
- залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;
- впливає на подолання та вирішення особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів, надає потрібну консультативну педагогічну допомогу учням і молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, учням, які потребують піклування, дітям, вилученим із незаконних форм праці, дітям з особливими потребами, дітям трудових мігрантів тощо;
- надає допомогу адміністрації центру, щодо ефективності управлінських рішень, створенні сприятливого психологічного клімату;
- сприяє підвищенню педагогічної культури вчителів та батьків щодо актуальних питань навчання та виховання учнів;
- здійснює соціальний патронат сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,сімей, схильних до насильства над дітьми;
- проводить роботу з превентивного виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу, злочинності, правопорушень серед неповнолітніх та молоді;
- надає інформацію про нормативно-правові документи, в яких встановлюються норми і гарантії розвитку особистості, рівень освіти, соціального захисту та забезпечення;
- складає соціальний паспорт центру.

Коментувати

Ім'я:*
E-Mail:
Коментар:
Уведіть два слова, вказанних на зображенні: *